Zajednička advokatska kancelarija

Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrankapetanović i Faris Koldžo

O nama

Zajednička advokatska kancelarija Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrankapetanović i Faris Koldžo jedna je od vodećih advokatskih kancelarija u Bosni i Hercegovini sa višedecenijskom tradicijom i izuzetnom reputacijom – u zemlji i u inostranstvu.
Baveći se uspješno različitim granama prava, postigli smo da portfolio naših klijenata seže od međunarodnih i domaćih kompanija, banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija, domaćih institucija i ustanova, do fizičkih osoba.
Partneri su, zajedno sa advokatskim pripravnicima i ostalim eksternim saradnicima, posvećeni kako pružanju najbolje moguće i pravovremene pravne podrške, tako i pronalaženju optimalnih rješenja za sve pravne situacije. Upravo ovakvom poslovnom filozofijom izgradili smo povjerenje kod naših klijenata.

image

Bekir
Gavrankapetanović

Stariji partner
image

Dugogodišnja tradicija ove sarajevske advokatske kancelarije počinje sada već davne 1937. godine sa advokatom Hivzijom Gavran Kapetanovićem i njegovim direktnim nasljednikom Šemsudinom Gavran Kapetanovićem. Zajednička advokatska kancelarija Bekir Gavrankapetanović i Damir Koldžo nastala je 1993. godine usljed sklapanja partnerskog odnosa Bekira Gavrankapetanovića (koji je od 1979. godine bilo na čelu tadašnje advokatske kancelarije) i Damira Koldže. Od 2010. godine nosi naziv Zajednička advokatska kancelarija Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo i Emir Kukić, nakon što im se pridružio mlađi partner Emir Kukić. Od 2012. godine advokatskoj kancelariji pridružuje se mlađa partnerica – Džemila Gavrankapetanović. Mlađi partner Bekir B. Gavrakapetanović pridružuje se 2020. godine, a 2023. godine pridruživanjem mlađeg partnera – Farisa Koldže, advokatska kancelarija počinje djelovati kao:


Zajednička advokatska kancelarija Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić i Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrankapetanović i Faris Koldžo.


Naš cilj je – pružiti vrhunsku, finansijski opravdanu i fleksibilnu uslugu, usmjerenu na postizanje rezultata, a način i opseg pruženih usluga oblikovani su prema konkretnim zahtjevima pojedinog klijenta.

image

PRAVNE OBLASTI

Naša advokatska kancelarija ima veliko i dugogodišnje iskustvo, što nam omogućava da oformimo najbolji tim pravnih stručnjaka za svaki pojedinačni zadatak:


 • Bankarstvo, finansije i tržišta kapitala
 • Privredno pravo
 • Rješavanje sporova pred sudovima u Bosni i Hercegovini
 • Autorsko pravo, srodna prava , intelektualno vlasništvo
 • Radno pravo
 • Pripajanje, spajanje i privatizacija
 • Promet nekretnina i građevinarstvo
 • Javne nabavke
 • Krivično pravo
 • Upravno pravo
 • Poresko savjetovanje
 • Ustavno pravo
 • Stečajni i likvidacioni postupci

ADVOKATI

Naši advokati imaju najviše stručne kvalifikacije, bogato radno iskustvo i stručnost u svojim područjima rada. Unatoč tome, neprestano se stručno usavršavaju i unapređuju razinu svojih advokatskih usluga.images

Bekir Gavrankapetanović

Stariji partner
images

Koldžo Damir

Stariji partner
images

Kukić Emir

Mlađi partner