PRAVO NA NAJBOLJE

Bekir B. Gavrakapetanović

Mlađi partner
Obrazovanje:
  • • Pravni fakultet Sarajevo I-IV semestar
  • • Pravni fakultet Kiseljak V-VIII semestar
  • • Pravosudni ispit
Zaposlenje:
  • • 2016-2020: pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Koldžo Damir, Kukić Emir i Džemila Gavrankapetanović
  • • mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Koldžo Damir, Kukić Emir, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrankapetanović
  • • 2020: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Koldžo Damir, Kukić Emir, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrankapetanović
  • • 2023: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrakapetanović i Faris Koldžo
Glavna područja rada:

Stvarno pravo, Privredno pravo (osnivanje svih vrsta privrednih društava, uključujući osnivanje udruženja i fondacija), Krivično pravo, Radno pravo, Porodično pravo, Nasljedno pravo, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima svih nivoa (općinski sudovi, kantonalni sudovi, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine).

Članstvo:
  • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine
  • Regionalna advokatska komora Sarajevo
  • MENSA BiH
Strani jezici:

Engleski

Njemački – C2 Muttersprachnivo

iamges

Kontakt informacije

Adresa
Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo
Tel
+387 33 866 549
Fax
+387 33 207 205
Email
emir@advokatbih.com