PRAVO NA NAJBOLJE

Bekir Gavrankapetanović

Funkcija: Stariji partner
Obrazovanje:
 • • Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (dipl. iur. 1976. godine)
 • • Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • • 1976 – 1978: pripravnik u Advokatskoj kancelariji Šemsudin Gavrankapetanović
 • • 1978 – 1992: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Šemsudin Gavrankapetanović i Bekir Gavrankapetanović
 • • 1993 – 2009: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović i Damir Kolodžo
 • • 2010 – 2012: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo i Emir Kukić
 • • 2012: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić i Džemila Gavrankapetanović
 • • 2020: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrakapetanović
 • • 2023: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrakapetanović i Faris Koldžo
Glavna područja rada:

Obligaciono i Stvarno pravo, Upravno pravo, Privredno pravo, Trgovačka arbitraža, Krivično pravo (bankarstvo, finansije i tržište kapitala), Nasljedno pravo, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima svih nivoa (općinski sudovi, kantonalni sudovi, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine), pred upravnim organima u Bosni i Hercegovni i u medijacijskim postupcima.

Članstvo:
 • Advokatska komora SR Bosne i Hercegovine
 • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine – član Uprvanog odbora A/OKFBIH od 18.4.2011. do 2015. i od 2015. do 2019.
 • Komisija za polaganje advokatskog ispita pri Advokatskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine – član Komisije:
 • - član Komisije od 2011. do 2015.
 • - zamjenik člana Komisije od 2015. do 2019.
 • Regionalna advokatska komora Sarajevo – član Upravnog odbora Regionalne advokatske komore Sarajevo od marta 2006. godine.
 • Od oktobra 2010. izabran za predsjednika Regionalne advokatske komore Sarajevo na mandat od četiri / 4/ godine.
 • Bekir Gavrankapetanović je član Komisije za polaganje pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na predmetu Privredno pravo počev od 2008. godine, a na predmetu Građansko pravo od 2012. godine.
Strani jezici:

francuski

Kontaktirajte nas
iamges

Kontakt informacije

Adresa
Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo
Tel
+387 33 866 549
Fax
+387 33 207 205
Email
bekir@advokatbih.com