PRAVO NA NAJBOLJE

Damir Koldžo

Stariji partner
Obrazovanje:
 • • Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (dipl. iur. 1983. godine)
 • • Pravosudni ispit
Zaposlenje:
 • • 1983 – 1985: pripravnik u Advokatskoj kancelariji dr. Vladimir Marić
 • • 1986 – 1987: pravnik za zastupanje na sudovima u Union Banci dd Sarajevo (nekadašnja Jugobanka Sarajevo)
 • • 1988 – 1992: općinski sudija na Općinskom sudu u Sarajevu
 • • 1993 – 2009: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović i Damir Kolodžo
 • • 2010 – 2012: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo i Emir Kukić
 • • 2012: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić i Džemila Gavrankapetanović
 • • 2020: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrakapetanović
 • • 2023: stariji partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrakapetanović i Faris Koldžo
Glavna područja rada:

Privredno pravo, Porodično pravo, Krivično pravo (krivična djela privrednog karaktera), Radno pravo, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima svih nivoa (općinski sudovi, kantonalni sudovi, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine) i pred upravnim organima u Bosni i Hercegovini.

Članstvo:
 • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine
 • Regionalna advokatska komora Sarajevo
Strani jezici:

engleski

iamges

Kontakt informacije

Adresa
Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo
Tel
+387 33 866 549
Fax
+387 33 207 205
Email
damir@advokatbih.com