PRAVO NA NAJBOLJE

Džemila Gavrankapetanović

Mlađi partner
Obrazovanje:
  • • • Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (dipl. iur. 2007. godine)
  • • Pravosudni ispit
Zaposlenje:
  • • 2007 – 2009: pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović i Damir Kolodžo
  • • 2010 – 2012: pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo i Emir Kukić
  • • 2012: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić i Džemila Gavrankapetanović.
  • • 2020: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrakapetanović
  • • 2023: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrakapetanović i Faris Koldžo
Glavna područja rada:

Privredno pravo, Krivično pravo (krivična djela protiv privrede), Autorsko i srodna prava, Intelektualno vlasništvo, Radno pravo, Porodično pravo, Spajanje/Pripajanje/podjela društava i privatizacija, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima svih nivoa (općinski sudovi, kantonalni sudovi, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine) i upravnim organima u Bosni i Hercegovini.

Članstvo:
  • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine
  • Regionalna advokatska komora Sarajevo
Strani jezici:

engleski, njemački

iamges

Kontakt informacije

Adresa
Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo
Tel
+387 33 866 549
Fax
+387 33 207 205
Email
dzemila@advokatbih.com