PRAVO NA NAJBOLJE

Emir Kukić

Mlađi partner
Obrazovanje:
  • • Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (dipl. iur. 2005. godine)
  • • Pravosudni ispit
Zaposlenje:
  • • 2005 – 2009: pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović i Damir Kolodžo
  • • 2010 – 2012: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo i Emir Kukić
  • • 2012: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić i Džemila Gavrankapetanović
  • • 2020: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović i Bekir B. Gavrakapetanović
  • • 2023: mlađi partner u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Bekir Gavrankapetanović, Damir Koldžo, Emir Kukić, Džemila Gavrankapetanović, Bekir B. Gavrakapetanović i Faris Koldžo
Glavna područja rada:

Obligaciono pravo – naknade štete, Privredno pravo, Radno pravo, zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudovima svih nivoa (općinski sudovi, kantonalni sudovi, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine) i pred upravnim organima u Bosni i Hercegovini.

Članstvo:
  • Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine
  • Regionalna advokatska komora Sarajevo
Strani jezici:

engleski

iamges

Kontakt informacije

Adresa
Obala Kulina bana 9, 71 000 Sarajevo
Tel
+387 33 866 549
Fax
+387 33 207 205
Email
emir@advokatbih.com